Klub Montessori

Jednou z podmínek pro přijetí dítěte do Montessori třídy na ZŠ Vápenná je účast rodiče a dítěte v Klubu Montessori, který bude ve školním roce 2019/2020 probíhat jedenkrát měsíčně, od 16:00 do 17:00 vždy 1. čtvrtek v měsíci ve třídě 1M v ZŠ Vápenná (pokud 1. čtvrtek připadá na prázdniny, termín se o týden posune, viz tabulka).  Setkání je určeno především pro předškoláky, ale navštěvovat jej mohou i mladší děti.

Termíny klubíku pro školní rok 2019/2020:

1. čtvrtek 3. 10. 2019 16:00-17:00
2. čtvrtek 7. 11. 2019 16:00-17:00
3. čtvrtek 5. 12. 2019 16:00-17:00
4. čtvrtek 9. 1. 2020 16:00-17:00
5. čtvrtek 13. 2. 2020 16:00-17:00
6. čtvrtek 5. 3. 2020 16:00-17:00

Klub je založený na aktivní účasti dítěte i rodiče.

Proč navštěvovat klub?
  • dítě i rodič se seznámí s podobou Montessori prostředí a tím, jak v něm pracovat
  • děti mají možnost vše zkoušet, poznávat
  • vy si můžete prohlédnout a otestovat různé pomůcky
  • některé pomůcky si sami vyrobíte
  • dítě pozná budoucí spolužáky - kamarády
  • vy poznáte další podobně naladěné rodiče
  • můžete se ptát na vše co vás zajímá
  • zjistíte, zda vám tento systém vyhovuje či nikoliv
Proč vyžadujeme účast dětí v klubu jako jednu z podmínek pro přijetí do Montessori třídy?

Montessori výuka je založená na individuálním studijním přístupu ke každému dítěti. Děti z běžných školek (nebo i z domova) zvyklé učit se spíše organizovaně, si musí nejprve osvojit způsob práce. To znamená, že  dítě samo rozhodne, čemu se bude věnovat. Poté ale musí dodržet konkrétní pravidla - zadání, aby jeho proces učení byl efektivní. Dítě pak prožívá uspokojení a radost z toho, co se naučilo. 
Tím, že výuka není frontální a děti nesedí v řadách v lavicích, je třeba aby se naučily vzájemně se respektovat, domlouvat, spolupracovat. Je prokázáno, že děti, které nemají zkušenost s Montessori metodami např. z mateřské školy,  se na takovou práci ve třídě aklimatizují třeba i celý rok. Energie vložená do organizace ve třídě potom může chybět při samotném procesu učení. Účast v klubu má za cíl napomoci hladké, příjemné a přirozené aklimatizaci na prostředí, kde je silným motivem svoboda a zodpovědnost každého dítěte vůči sobě i druhým.

Kolik stojí účast v klubu?
Za každé dítě a každou návštěvu klubu činí částka 50,- Kč
Pokud je některý rodič členem spolku "Cestou s Montessori", platí se za každé dítě a návštěvu 10,- Kč