O nás‎ > ‎

Členské příspěvky


PRAVIDLA PRO PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 

pro spolek Cestou s Montessori

Platné na školní rok 2019/2020


I. Základní pravidla

 1.  Výši členských příspěvků stanovuje v souladu se Stanovami Výbor Spolku.

 2.  Členské příspěvky se platí vždy na jeden kalendářní rok.

 3.  Pravidla pro členství stanoví Stanovy Sdružení.

 4.  Příspěvky jsou používány pro činnost spolku, zejména na podporu uplatňování pedagogiky  Montessori při

výchově a vzdělávání dětí v Základní škole Vápenná /dále jen Škola/.

 1. Je-li členem sdružení více osob z jedné rodiny, platí členské příspěvky jen jedna z nich. Za rodinu se považují osoby

žijící spolu v jedné domácnosti, resp. společně zajišťující výchovu dítěte, v jehož prospěch je pedagogika Montessori

uplatňována ve Škole.


II. Členské příspěvky + vstupné do přípravného klubu

1) Členské příspěvky

 1. Členský příspěvek pro členy činí 500,- Kč/ kalendářní rok..

2) Pravidelné příspěvky za přípravný klub

1. Členové spolku platí za každou účast v Klubu a za každé dítě příspěvek 10,- Kč

2. Ostatní zájemci o účast v Klubu (tedy ti, co nejsou členy Spolku) platí za každou návštěvu klubu a za každé dítě 50,- kč.


    III. Splatnost členských příspěvků a příspěvek klubu

 1. Členské příspěvky jsou hrazeny na účet Spolku 2501211307​​/​​2010 bezhotovostním převodem.

 2. Do zprávy pro příjemce se uvádí účel platby, rok, za který je příspěvek placen a jméno a příjmení člena Spolku (rodiče dítěte) - např. „členský příspěvek 2019 Anna Nováková“

 3. Splatnost členského příspěvku je do 31.8. roku, za který je příspěvek placen. Tedy splatnost za rok 2019 je do 31.8.2019 apod.

 4. Přihlásí-li se nový člen do Spolku po 31.8., je splatnost členského příspěvku 14 dnů od podpisu Přihlášky.

 5. Pravidelné příspěvky za přípravný klub jsou placeny na místě v hotovosti pedagogovi vedoucímu klub.


Comments