Přihláška


Zřejmě vás nejvíce zajímá, jaké jsou podmínky pro přijetí dítěte do Montessori 1. třídy:

  1. dítě musí absolvovat neformální část zápisu v ZŠ Vápenná  (+ 1 bod)
  2. alespoň jeden rodič se stane před zápisem dítěte členem Spolku a zaplatí členský příspěvek (+ 1 bod)
  3. dítě musí aktivně navštěvovat Klub Montessori pro předškoláky, ve kterém se spolu s rodiči seznámí se způsobem výuky v Montessori třídě. Za absolvování klubu je považována alespoň 80% účast. (+ 1 bod)
  4. přednostně jsou přijímáni sourozenci žáků, kteří již Montessori třídy v naší škole navštěvují (+ 1 bod)

      Při shodě bodů rozhodne o přijetí los. Losování proběhne za přítomnosti zástupce školské rady, zástupce zřizovatele a ředitele školy.

      Škola bez ohledu na výše uvedená kritéria musí ke vzdělávání přednostně přijímat žáky ze svého spádového obvodu. Spádovost však NEMÁ           VLIV na zařazení dítěte do třídy s Montessori výukou.


Postup pro přestup do Montessori tříd ZŠ Vápenná mimo termín řádného zápisu (např.
přestup z jiné ZŠ, domácího vzdělávaní apod):

                   -    Zákonný zástupce dítěte kontaktuje ředitele školy (horava@zsvapenna.cz). Žádost o přestup musí obsahovat následující údaje: jméno                         zákonného zástupce, kontakt, jméno dítěte a ročník, do kterého by dítě mělo nastoupit.

             -    Žádost je zařazena do evidence zájemců.

             -    V případě uvolnění místa v dané Montessori třídě škola zájemce kontaktuje.

             -    Před samotným přestupem musí dítě absolvovat zkušební návštěvu v Montessori třídě. Jedná se o jeden celý týden, první dva dny je                           nutná I přítomnost zákonných zástupců dítěte.

             -    V rámci této návštěvy posoudí učitel (příp. učitelský tým), zda je Montessori metoda pro dítě vhodná.

             -    Přijetí dítěte ovlivňují následující faktory: pořadí žádostí v evidenci, vhodnost Montessori metody pro dané dítě, přístup rodiny a                                  výchova v souladu s principy Montessori pedagogiky.

 

Vzhledem ke specifickým principům a výukovým postupům jsou třídy Montessori naplňovány obvykle do počtu max. 23 žáků.


Pro vyjádření svého zájmu o umístění vašeho dítěte do Montessori třídy na ZŠ Vápenná a 
do Klubu
+
případné vyjádření o členství ve Spolku CESTOU S MONTESSORI  vyplňte prosím tento dotazník: 

Nezávazná přihláška dítěteComments